Arhiva 2020

ARHIVA OGLASA O UDRUŽENJIMA/UDRUGAMA KOJE SU BRISANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ZA 2020 GODINU

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK rješavajući o prestanku rada i brisanja iz Registra udruženja/udruga na osnovu člana 42. i 43. stav (1)  tačka 2) i stav (4) Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine F BiH”, broj: 45/02) po službenoj dužnosti briše iz Registra udruga/udruženja. Oglas:

 1. EKOLOŠKO-TURISTIČKA UDRUGA “ECO TURISTICO”, Mostar
 2. Jedinstvena organizacija boraca mostarskog područja Jug, Mostar
 3. Klub malog fudbala “HUMI”, Mostar
 4. Udruženje građana za proizvodnju ranog voća grožđa i povrća “Ekoplod”, Čapljina
 5. Udruženje povratnika Crnići-Aladinići, Stolac
 6. Volonteri u gradu Mostaru
 7. Hrvatsko kulturno društvo “NAPREDAK” Bijelo Polje, Mostar
 8. Klub borilačkih vještina “CHI,” Mostar
 9. Klub društvenih igara “TEXAS H CLUB”, Čitluk
 10. “Klub drušvenih igara” Raštani, Mostar
 11. Klub snježnog daskanja “BONK”, Mostar
 12. Šahovski klub “GLORIA”, Mostar
 13. Udruga filatelista “ŽIG”, Mostar
 14. Udruga “GROZD”, Međugorje
 15. Udruga navijača “Torcida Hajduk”, Mostar
 16. Udruga pravnika “IUSTITIA”, Mostar
 17. Kinološko društvo “Smiljan Barišić”, Mostar
 18. Sportsko društvo “Dubravka”, Čapljina
 19. Udruga šahista “Rodoč”, Mostar
 20. Moto klub “MC NERETVA”, Stolac
 21. Klub malog fudbala “GUBAVICA”, Mostar
 22. Makedonska kulturna udruga “VARDAR”, Mostar
 23. UG Roditelji i prijatelji djece sa posebnim potrebama, Stolac
 24. “Udruga dr. Pavo Anđelić”, Konjic
 25. “Udruženje građana Dračevice”, Mostar
 26. Udruženje građana “VJEĆNA MELODIJA”, Mostar
 27. Hrvatski vaterpolski klub “JADRAN”, Neum
 28. “Moto klub Brotnjo”, Čitluk
 29. Eko udruga za očuvanje prirodne baštine “Delta Trebižat” Struge-Gorica, Čapljina
 30. Udruga “Centar za zaštitu i promicanje endemskih i autohtonih ribljih vrsta”, Mostar
 31. Udruženje “OSTAJ OVDJE”, Mostar
 32. Udruženje za kulturu, umjetnost i turizam “PRODUKCIJA”, Mostar
 33. “Udruženje građana za proizvodnju voća grožđa i povrća ecoterra” Hodbina, Mostar
 34. Udruga ljubitelja koktela “KOKTEL”,  Mostar
 35. ANGLA Udruga za razvoj jezične kompetencije,  Mostar
 36. Klub ljubitelja društvenih igara “LAGUNA”, Mostar
 37. Kung fu wu shu pa kua klub “DONG”,  Mostar
 38. Klub uzgajivača i ljubitelja BiH bika “BAN”, Stolac
 39. Ekološka udruga “IZVOR”, Prozor Rama
 40. Ekološko-edukativno udruženje “BAGREM”, Mostar
 41. Udruženje građana “EKO SELO GALAČIĆI” Blagaj, Mostar
 42. Odbojkaški klub invalida” MO-SJEVER”, Mostar
 43. Nezavisni sindikat “Doma zdravlja”, Mostar
 44. “Udruga vlasnika poslovnih prostora u SC ORKA”, Mostar
 45. Boćarski klub “BALOTA”,  Mostar
 46. “Književni klub Mostar”, Mostar
 47. Udruga kladioničara, Mostar
 48. Udruga za uređenje i održavanje groblja “GRAHOVIŠTE”, Stolac
 49. Košarkaški klub “LOKOMOTIVA”, Mostar

Kompletna Rješenja se mogu preuzeti u Ministarstvu