UDRUŽENJA/UDRUGE

NAPOMENA:
Rad sa strankama : UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK (11.00 h – 13.00 h)

U narednim link-ovima možete preuzeti sve potrebne dokumente za osnivanje i izmjene vezane za rad udruženja i organizacija na području HNK .
  1. OBRASCI – bosanski jezik
  2. OBRASCI – hrvatski jezik

______________________________________________________________________________________

ARHIVA UDRUŽENJA BRISANIH PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI :

1. 2017/2018
2. 2019
3. 2020
4. 2021

5. 2022/2023

OGLASI O UDRUŽENJIMA/UDRUGAMA KOJE SU BRISANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK rješavajući o prestanku rada i brisanja iz Registra udruženja/udruga na osnovu člana 42. i 43. stav (1)  tačka 2) i stav (4) Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine F BiH”, broj: 45/02) po službenoj dužnosti briše iz Registra udruga/udruženja.

Oglas:

  1. Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Konjic
  2. UDRUGA KORISNIKA GROBLJA SVETOG SPASITELJA TREBINJA
  3. SPORTSKA RIBOLOVNA UDRUGA “VRUTAK HUTOVO-RAVNO”
  4. Udruženje građana “Parkinson” Mostar
  5. Udruženje građana “Održivi Opstanak i Razvoj”Prenj

Kompletna Rješenja se mogu preuzeti u Ministarstvu