MINISTAR

SUAD BALIĆ

Ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Rođen, 31.10.1969. godine u Mostaru.

Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završio u Konjicu, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. U toku agresije na R BiH u periodu od 1992 do 1995.  godine bio pripadnik Armije BiH.

Radio u Općinskom sudu Konjic, Javnoj ustanovi  Opšta bolnica Konjic na poslovima stručnog saradnika za pravne poslove i šefa službe pravnih i općih poslova.

Na općinskim izborima za mandatni period 2008-2012-2016.godina izabran je za vijećnika u općinsko vijeće Konjic. U navedenom periodu obavljao je dužnost predsjednika kluba vijećnika SDA Konjic, predsjednika komisije za statutarna pitanja i propise u općinskom vijeću Konjic.

U periodu od 2008.do 2012.godine i 2012.do 2016.godine imenovan je za predsjednika Žalbenog vijeća općine Konjic.

Za mandatni period 2008. -2012-2015. godina izabran je za člana izvršnog odbora SDA Konjic, a od maja 2015. godine izabran je za predsjednika Opštinskog odbora SDA Konjic.

Član je kantonalnog izvršnog odbora SDA HNK. Od septembra 2015. godine imenovan je za ministra pravosuđa uprave i lokalne samouprave u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Oženjen, otac dvoje djece.