MINISTAR

dr.sc. GORAN KARANOVIĆ

Goran Karanović rođen je 13. aprila 1983. godine u Mostaru. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje stiče i zvanje doktora pravnih nauka. U periodu od 2007. do 2017. radio je kao medijski radnik u RTV FBiH, a od 2017. do 2020. obavljao dužnost savjetnika ministrice za ekonomska i pravna pitanja u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, gdje je nastavio djelovanje kao stručni saradnik, potom i viši stručni saradnik u Odjelu za nauke i tehnologije. Objavio više naučnih radova, učestvovao u nizu projekata i inicijativa društvenog i NVO sektora, bavio se književnošću, publicizmom i digitalnim tehnologijama. Član je Mense.