ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Na osnovu člana 4. Pravilnika o postupka direktnog sporazuma Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, a u skladu sa Planom nabavki Ministarstva za 2023. godinu i člana 4. Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Ministarstva, ministar donosi

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za uslugu održavanja Web stranice

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za održavanje sistema kontrole radnog vremena

Comments are closed.