ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14 i 59/22) i člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ministar Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma. Odluku možete preuzeti u sljedećem linku

ODLUKA

Comments are closed.