POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Na osnovu člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK,  u skladu sa Planom nabavki Ministarstva za 2022. godinu i člana 4. Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Ministarstva,  ministar donosi Odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma koju možete preuzeti u sljedećem linku…

Comments are closed.