Održani pregovori za novi Kolektivni ugovor

Dana 06.09.2023.godine ministar Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK Suad Balić je na poziv Sindikata državnih službenika i namještenika u organima vlasti,sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH prisustvovao sastanku na kome se pregovaralo o novom tekstu Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Sastanku su, osim predstavnika reprezentativnog sindikata, prisustvovali i uzeli učešće i kantonalni ministri pravde i predstavnik Federalnog ministra pravde kao i ministar Federalnog ministarstva  rada i socijalne politike.

Na sastanku su obe pregovaračke strane, sindikat i poslodavci, upoznali jedni druge sa stavovima po pojedinim pitanjima iz ponuđenog teksta Kolektivnog ugovora.

Strane u pregovaranju su donijele Zaključak  da će se nastavak pregovaranja održati  26.09.2023. g. kako bi se ostavilo dovoljno vremena za kvalitetno usaglašavanje ponuđenih prijedloga.

Kada se usaglasi konačan tekst Kolektivnog ugovora na isti trebaju dati suglasnost Vlada FBiH i Vlade Kantona te će se dostaviti gradovima i općinama, radi davanja saglasnosti i potpisivanja Kolektivnog ugovora.

Comments are closed.