POTPISAN SPORAZUM IZMEĐU AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU I MINISTARSTVA

Danas je u prostorijama Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK održan sastanak ministra Suada Balića i direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH gosp.Refika Begića radi potpisivanja Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na 186. sjednici je prihvatila Dokument „Politika upravljanja ljudskom resursima u državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine“,  koji će se primjenjivati u organima državne službe i prihvatila Modul sufinansiranja sistema stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou  na ime obuke,  stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika kantonalnih organa uprave, čime se obavezala da će se osigrati sredstva u Budžetu HNK za ovu namjenu.

Za realizaciju ove Odluke Vlada je dala ovlaštenje ministru Suadu Baliću da s Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine potpiše Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u HNK i Modula sufinansiranja sistema stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou.

Ovim sporazumom se utvrđuju prava i obaveze potpisnika u skladu sa  Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Stručno usavršavanje državnih službenika i namještenika je veoma važan segment za državnu službu jer stvara efikasniju, kvalitetniju uslugu svih građana i doprinosi dalji razvoj društvene zajednice.

Comments are closed.