PRESUDA VRHOVNOG SUDA F BIH  – UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA I ODBIJANJE PRINCIPA DOSJELOSTI U ODNOSU NA IMOVINU BIH/DRŽAVNO VLASNIŠTVO/POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 53 0 p 061575 22 Rev koja je donesena 11.10.2022. g. ponovo je potvrdila ranije izražene stavove u odlukama Ustavnog suda BIH  da nije dozvoljeno stjecanje vlasništva dosjelošću na imovini BiH (koju je bivša SR BiH imala do 31.12.1991. g.)  i da je ta imovina obuhvaćena Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH (Sl. glasnik BiH broj: 18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07, 58/08 i 22/22).

Presuda

Comments are closed.