SASTANAK SA SINDIKATIMA U VEZI NOVOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Dana 07.06.2023. godine održan je sastanak socijalnih partnera Sindikata, Vlade Federacije BiH i Vlada kantona u FBiH u vezi sa inicijativom za Izmjene  i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u FBiH.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Vlade FBiH, kantonalnih vlada i resornih ministarstava.

Ispred Vlade HNK sastanku je prisustvovao Suad Balić, ministar, Ministarstva pravosuđa ,uprave i lokalne samouprave Hercegovačko Neretvanskog Kantona.

Tokom sastanka vođena je konstruktivna rasprava o budućim aktivnostima po pitanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave, sudske vlasti i javnih ustanova na nivou FBiH, kantona, gradova i općina u cilju poboljšanja prava uposlenika.

Sindikat je pripremio dokument PRINCIPI ZA PROTOKOL o vođenju pregovora za zaključenje novog jedinstvenog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti na nivou Federacije BiH, kantona, gradova i općina, koji bi trebao biti potpisan do 26.juna 2023.godine, nakon sto dobije saglasnost Vlade Federacije BiH. Nakon potpisivanja Protokola između sindikata i federalnog ministra pravde otvara se proces za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora. Centrala sindikata je pripremila određene izmjene i dopune Kolektivnog ugovora koje će biti prezentirane kroz pregovore.

Resorni ministri su dali podršku sindikatu u cilju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora kako bi se poboljšao status i primanja uposlenika u organima uprave i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

Comments are closed.