STANJE RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU

U skladu da odredbama člana 294. i 295. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98, 48/99 i 61/22), molimo da Upravnoj inspekciji ovog Ministarstva, najdalje do 22.01.2023. dostavite Godišnji izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku u vašem organu uprave, odnosno službi za upravu za 2022. godinu, koristeći se tabelama/ obrascima koje možete preuzeti u sljedećem linku:

Podsjećamo ministarstva i kantonalne uprave kako su obavezni jedan primjerak izvještaja, osim nama, dužni dostaviti i Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, a jedan primjerak Federalnom ministarstvu pravde u Sarajevo najkasnije do 01.02.2023., dok jedinice lokalne samouprave HNK Izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku od strane njihovih službi za upravu, jedanput godišnje gradskom odnosno općinskom vijeći.

Comments are closed.