STRATEGIJA HNK ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2022-2027

Korupcija je jedna od najvećih prepreka razvoja društva i demokratije, a za Bosnu i Hercegovinu predstavlja ozbiljan problem na putu ka Evropskoj uniji. Imajući u vidu da je borba protiv korupcije kompleksan i kontinuiran proces izrađena je Strategija Hercegovačko-neretvanskog kantona za borbu protiv korupcije 2022-2027, koja je usvojena na sjednici Vlade HNK održanoj 03.08.2022. godine (“Službene novine HNK”, broj: 8/22) a može se preuzeti na sljedećem linku:

Strategija Hercegovačko-neretvanskog kantona za borbu protiv korupcije 2022-2027

Comments are closed.