VLADAVINA PRAVA – IZAZOVI I CILJEVI

Smisao države nalaze se u njenim zakonima, a njeni zakoni moraju graditi sistem koji će štiti prava svih građana države.

Zbog toga smo sa zadovoljstvom pozdravili  stav Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine izražen u presudi broj: 07 0 U 013536 19 Uvp od 09.12.2021. g. kojim je potvrđeno stajalište Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave da se u organima vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona radni odnosi državnih službenika ne mogu uređivati odlukama općinskih/gradskih vijeća jedinica lokalne samouprave.

Potvrđeno je da se prijem državnih službenika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu može vršiti samo putem Agencije za državnu službu F BiH, a ne putem općinskih komisija za prijem državnih službenika.

Na taj način se obezbjeđuju jedinstveni kriteriji, pravila i postupak izbora imenovanja i postavljanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlada Hercegovačko- neretvanskog kantona svojim Zaključkom od 01.12.2021. godine je podržala harmonizaciju i dogovaranja jedinstvenih principa javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju izgradnja profesionalne, funkcionalne i depolitizovane državne službe koja učinkovito pruža usluge građanima jednako u svim kantonima.

Slijedom navedenog očekujemo da će jedinice lokalne samouprave poštovati zakone  u svim procesima posebno u postupku imenovanja predsjednika općinskih/gradskih vijeća u Stocu i Čapljini. Odgovorna lica su dužna omogućiti da izabrani građani ostvaruju svoja puna prava u radu predstavničkih tijela navedenih jedinica lokalne samouprave, a svako drugo postupanje odgovornih lica predstavlja kršenje niza zakona kao i diskriminaciju građana.

Comments are closed.