Godišnji izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku

U skladu da odredbama člana 294. i 295. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98, 48/99 i 61/22), molimo da Upravnoj inspekciji ovog Ministarstva, najdalje do 22.01.2024. dostavite Godišnji izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku u vašem organu uprave, odnosno službi za upravu za 2023. godinu, koristeći se tabelama/ obrascima koje možete preuzeti u sljedećem linku:

Podsjećamo ministarstva i kantonalne uprave kako su obavezni jedan primjerak izvještaja, osim ovom Ministrstvu dostaviti i Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, te jedan primjerak Federalnom ministarstvu pravde u Sarajevu najkasnije do 01.02.2024 godine, dok jedinice lokalne samouprave HNK Izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku od strane njihovih službi za upravu, jedanput godišnje gradskom odnosno općinskom vijeću.

Comments are closed.