UDRUŽENJA/UDRUGE

NAPOMENA:
Rad sa strankama : UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK (11.00 h – 13.00 h)

U narednim link-ovima možete preuzeti sve potrebne dokumente za osnivanje i izmjene vezane za rad udruženja i organizacija na području HNK .
 1. OBRASCI – bosanski jezik
 2. OBRASCI – hrvatski jezik

______________________________________________________________________________________

ARHIVA UDRUŽENJA BRISANIH PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI :

1. 2017/2018
2. 2019
3. 2020
4. 2021

5. 2022/2023

OGLASI O UDRUŽENJIMA/UDRUGAMA KOJE SU BRISANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK rješavajući o prestanku rada i brisanja iz Registra udruženja/udruga na osnovu člana 42. i 43. stav (1)  tačka 2) i stav (4) Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine F BiH”, broj: 45/02) po službenoj dužnosti briše iz Registra udruga/udruženja.

Oglas:

 1. Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Konjic
 2. UDRUGA KORISNIKA GROBLJA SVETOG SPASITELJA TREBINJA
 3. SPORTSKA RIBOLOVNA UDRUGA “VRUTAK HUTOVO-RAVNO”
 4. Udruženje građana “Parkinson” Mostar
 5. Udruženje građana “Održivi Opstanak i Razvoj”Prenj
 6. Omladinski košarkaški klub Iskra Bregava, Stolac
 7. Udruzenje povratnika “Vranjevići” Mostar
 8. Udruga”Eko Herba” Prozor-Rama
 9. Udruga “LOKVA” Mostar
 10. AUTO MOTO KLUB “EXTREME” MOSTAR
 11. Udruga poljoprivrednih proizvođača “Ratac”, Ravno
 12. Fleksibilni koledž
 13. Udruženje proizvođaca jagodastog voća i ljubitelja prirode “Eco-Natura”,Boračko jezero
 14. Udruženja građana”Velika Ada”Blagaj,Mostar
 15. Sportsko društvo “GOE” Mostar
 16. Udruženje građana “Teretana i fitness centar Bodyline”

Kompletna Rješenja se mogu preuzeti u Ministarstvu