ORGANIZACIJA MINISTARSTVA

Ministarstvom rukovodi ministar koji u skladu sa zakonom predstavlja ministarstvo i upravlja njegovim radom.
Ministru u rukovođenju organizacijskim jedinicama pomažu rukovodećidržavni službenici.

U Ministarstvu se utvrđuju (4) rukovodeća radna mjesta i to:

–  Sekretar Ministarstva
–  Pomoćnik ministra za pravosuđe,
–  Pomoćnik ministra za upravu i lokalnu samoupravu,
–  Glavni kantonalni upravni inspektor,
–  Ministar može osnovati stručni kolegij kao svoje stručno i savjetodavno tijelo.

Stručni kolegij čine ministar, sekretar ministarstva, pomoćnici ministra i Glavni kantonalni upravni inspektor.