ODRŽAN SASTANAK PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA I MINISTRA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

U Gradskoj vijećnici održan je sastanak predsjednika Gradskog vijeća Grada Mostara Salema Marića i Suada Balića ministra pravosuđa...

U Gradskoj vijećnici održan je sastanak predsjednika Gradskog vijeća Grada Mostara Salema Marića i Suada Balića ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-nerevanskog kantona-županije. Ovom prilikom razgovarano je na više tema u okviru nadležnosti Ministarstva i Gradskog vijeća.

TEME

Komunicirane teme odnosile su se na  analizu nivoa saradnje Ministarstva i jedinica lokalne samouprave Kantona i budućim zajedničkim aktivnostima na poboljšanju statusa građana u Gradu Mostaru, a u nadležnosti pomenutih institucija.

Razgovarano je o trenutnoj upotrebi prostora dodjeljenih kantonalnim organima vlasti za potrebe rada tih institucija, na koje Gradsko vijeće daje saglasnost, aktivnostima na pripremi i donošenju niza zakona kojima se unapređuje kvalitet života i rada građana, te uopćeno o radu i aktivnostima Ministarstva i Gradskog vijeća Grada Mostara.

Comments are closed.