POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA

Na osnovu člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, a u skladu sa Planom nabavki Ministarstva za 2022. godinu i člana 4. Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Ministarstva, ministar donosi Odluku o pokretanju postupka javnih nabavki putem direktnog sporazuma,  koju možete preuzeti i sljedećem linku…

Comments are closed.