RENOVIRANI ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI URED

otvara vrata građanima Mostara...

Dana 06.05.2022. godine ministar Suad Balić  zajedno sa predstavnicima Grada Mostara, Općinskog suda u Mostaru, Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove  obišao je renovirane prostorije Zemljišnog-knjižnog ureda Općinsko suda u Mostaru.

Radovi na rekonstrukciji i opremanju su finansirani preko Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i podržani od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona čime su osigurani bolji uslovi za rada zaposlenika Zemljišno-knjižnog ureda.

Poboljšanje uslova rada zemljišno-knjižnog ureda će doprinijeti kvalitetnijem nastavku projekta harmonizacije vlasničkih i posjedovnih podataka o nekretninama na području grada Mostara. Prema riječima šefa zemljišno-knjižnog ureda Meadina Balavca, zaposlenike ureda očekuje veliki posao na usklađivanju i uređivanju podataka preko 50.000 predmeta, što zahtjeva dodatan broj stručnih i obučenih osoba. Pomoć u rješavanju kadrovskih problema ureda obećao je ministar Balić, kao i predstavnici grada Mostara.

Na kraju ministar Suad Balić se zahvalio svima koji su pomogli i omogućili da se ovaj projekat završi u predviđenom roku, te da se građanima pruži brza i ekspeditivna usluga ZK ureda Mostar.

Comments are closed.