SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SUDOVA I KONTONALNOG TUŽILAŠTVA

Danas u prostorijama ovog Ministarstva je održan sastanak sa predstavnicima sudova i Kantonalnog tužilaštva u HNK. Glavna tema sastanka je bila implementacija Uredbe o naknadi za vrijeme provedeno u pripravnosti za rad sudija i tužilaca i naknadi za odvojeni život od porodice i smještaj u mjestu rada tužilaca, sudija i stručnih saradnika u sudovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu  koja je usvojena i objavljena je u Službenim novinama HNK 9/22. Predloženi su prijedlozi pravilnika o radu i pravilnika o plaćama pravosudnih tijela koji će biti ujednačeni, a između ostalog će se istima normirati i pripravnost namještenika i iznos naknade.  

Predsjednici sudova su se pohvalno izrazili o radu ovog Ministarstva i dali maksimalan doprinos iznalaženju najboljih rješenja kada je u pitanju normiranje gore navedenih naknada 

Ministar je istakao značaj ovakvih periodičnih sastanaka, gdje se na najbolji način ostvaruje potrebna komunikacija, predlažu najbolja rješenja u cilju unaprjeđenja rada pravosudnih institucija. 

Comments are closed.