SREDSTVA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

Po ovlaštenju predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, ministar Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK Suad Balić je 10.06.2022. g. u Sarajevu potpisao Ugovor o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 26. maja ove godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Kantoni“, u iznosu od 200.000.000 KM.

Potpisom ovog Ugovora Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se obavezala da će u roku od 30 dana na račun Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona uplatiti iznos od 19.419.727,00 KM.

Navedena sredstva se moraju namjenski utrošiti za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u omjeru 50 prema 50. Vlada kantona su se obavezale da će u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora Vladi F BiH dostaviti Plan investiranja dodjeljenih sredstava za kapitalne investicije.

Comments are closed.