UNAPRJEĐENJE SISTEMA DRŽAVNE SLUŽBE- POLITIKA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI FEDERACIJE BIH

Danas je u prostorijama Ministarstva održan sastanak na temu „Unaprjeđenje sistema državne službe“,  kojem su prisustvovali ministar Suad Balić, direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić sa saradnicima i predstavnici Vlade HNK. 

Tokom sastanka analizirana su dosadašnja iskustva i razmijenjene informacije koje se odnose na postojeći zakonodavni okvir službeničkog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine i primjenu dokumenta „Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BiH”.

Ovaj dokument je postavio ciljeve razvoja državne službe u narednom periodu, a tokom sastanka se razgovaralo o mogućnostima za njegovo usvajanje na kantonalnom nivou.

Istaknuta je neophodnost vođenja Registra zaposlenih u organima državne službe, kao i uloga svih kantona na harmonizaciji propisa i ujednačavanju praksi u oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Razgovarano je i o podršci Mreži praktičara, mreži za razvoj ljudskih resursa koju je imenovala Vlade Federacije i u kojoj naš kanton ima svog predstavnika. Njihov zadatak je da: aktivno doprinose radu tematskih sastanaka u organizaciji Agencije, sudjeluju u primjeni dokumenta „Politika upravljanja ljudskim resursima”, daju doprinos u radu Radne grupe za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa, promovišu  Registar zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH itd.

Predstavljen je Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa planom zapošljavanja za 2022. godinu.

Istaknuto je da saradnja na unaprjeđenju sistema državne službe mora biti podignuta na najviši nivo, te je izražena podrška aktivnostima Agencije za državnu službu na principu opštih i jedinstvenih kriterija  harmonizirati sistem državne službe.

Comments are closed.