Ministarstvo pravosuđa uprave i lokalne samouprave HNK je završilo proces javnih konsultacija sa jedinicama lokalne samouprave u HNK u vezi sa izradom prijedloga Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija.
Nakon razmatranja pristiglih primjedbi i prijedloga jedinica lokalne samouprave utvrđeni tekst prijedloga Uredbe je upućen u dalju propisanu proceduru donošenja.
Ovim putem se zahvaljujemo jedinicama lokalne samouprave HNK na dostavljenim primjedbama i prijedlozima te ih o obavještavamo da tekst prijedloga Uredbe možete naći na web stranici Ministarstva : www.mpulshnk.gov.ba

Comments are closed.