ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Na osnovu člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, a na Preporuku lica ovlaštenog za javne nabavke putem direktnog sporazuma broj: 01-45-14/23-2 i 01-45-14/23-3 od 16.01.2023. godine za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, ministar je donio

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje Web stranice

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje sistema kontrole radnog vremena

Comments are closed.